Naredba Gradskog štaba za vanredne situacije

0

Na osnovu 57. sednice Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda, održane dana 16.07.2020. godine na temu sprečavanja, suzbijanje i gašenje epidemije virusa COVID-19, doneta je Naredba.

1. Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o iezmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, sa sednice održane dana 16.07.2020. godine, 05 Broj:53-576/2020, određuju se posebene mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19:

a) obavezno nošenje zaštitne maske na svim javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje imeđu lica od najmanje 1,5 metara (ispred prodavnice, apoteke, na autobuskim i drugim stajalištima i slično);

b) obavezno je nošenje zaštitih maski u javnom autobuskom i železničkom prevozu;

v) roditelji mloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji, dužni su da obezbede zaštitnu masku u sličajevima pod tačkama a i b ove Naredbe.

Ova naredba stupa na snagu od 17. jula 2020. godine.

2. Vremensko ograničenje trajanja tačke 1.Naredbe G-Broj:82-4188/2020, od dana 03.07.2020. godine briše se i menja se Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, sa sednice održane dana 16.07.2020.godine, 05 Broj: 53-576/2020 i glasi „dok traje opasnost širenja zarazne bolesti COVID-19“.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka