Друштво

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ:
Демократска странка – www.ds.rs
Демократска странка Србије – www.dss.org.yu
Г17 плус – www.g17plus.org.yu
Либерално демократска партија – www.ldp.org.yu
Либерали Србије – www.liberali-srbije.org.yu
Нова Србија – www.nova-srbija.org.yu
Социјалдемократска партија – www.sdp.org.yu
Српски покрет обнове – www.spo.org.yu
Социјалистичка партија Србије – www.sps.org.yu
Српска радикална странка – www.srs.org.yu

СИНДИКАТИ:
Асоцијација слободних и независних синдиката – www.asns.org.yu
Савез самосталних синдиката Србије – www.sindikat.org.yu
Уједињени грански синдикат Независност – www.nezavisnost.org.yu
Синдикат образовања Србије – www.sind-obr.org.yu
Самостални синдикат металаца Србије – www.sms.org.yu
Синдикат запослених у управи, правосуђу и друштвеним организацијама Србије – www.sind-upr.org.yu
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије – www.zdravko.org.yu
Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије – www.bofos.org.yu
Синдикат правосуђа Србије – www.sind-prav.org.yu
Синдикат запослених у научноистраживачкој делатности Србије – www.sindikat-nauke.org.yu

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:
Фонд „Др Зоран Ђинђић“ – www.fond-djindjic.org
Хуманитарна организација „Наша Србија“ – www.nasasrbija.org
AEGEE Београд – www.aegee-beograd.org.yu
The Citizens’ Pact for SEE – www.citizenspact.org.yu
Transparency International Srbija – www.transparentnost.org
United Orthodox Aid – www.unitedorthodoxaid.com
Алтернативна академска образовна мрежа – www.aaen.edu.yu
Београдска отворена школа – www.bos.org.yu
Београдски фонд за политичку изузетност – www.bfpe.org
Београдски центар за људска права – www.bgcentar.org.yu
Грађанске иницијативе – www.gradjanske.org
Друштво еколога Србије – www.des.org.yu
Друштво за заштиту биља Србије – www.plantprs.org.yu
Европски покрет у Србији – www.emins.org
Комитет правника за људска права YUCOM – www.yucom.org.yu
Менса – www.mensa.org.yu
Пројурис – www.projuris.org
Фонд за отворено друштво – www.fosyu.org
Фонд за хуманитарно право – www.hlc.org.yu
Хелсиншки одбор за људска права – www.helsinki.org.yu
Центар модерних вештина – www.cmv.org.yu
Центар за антиратну акцију – www.caa.org.yu
Центар за либерално-демократске студије – www.clds.org.yu
Центар за проучавање алтернатива – www.cpa-cps.org.yu
Центар за развој непрофитног сектора – www.crnps.org.yu
Центар за слободно тржиште – www.fmc.org.yu
Центар за унапређење правних студија – www.cups.org.yu
Центар за цивилно-војне односе – www.ccmr-bg.org
ЦЕСИД – www.cesid.org

ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
Српска православна црква – www.spc.yu
Београдска надбискупија – http://solair.eunet.yu/~nadbisbg
Исламска заједница Србије – www.izs.org.yu
Јеврејска општина Београд – www.jobeograd.org

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка