IZLAGANjE DELA BIRAČKOG SPISKA ZA GRAD BEOGRAD

0

OBAVEŠTENjE GRAĐANIMA POVODOM ODRŽAVANjA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA RASPISANIH ZA 17. DECEMBAR 2023. GODINE


IZLAGANjE DELA BIRAČKOG SPISKA ZA GRAD BEOGRAD

Do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1. decembra 2023. godine u 24,00 časa, građani se mogu obratiti Upravama gradskih opština na teritoriji grada Beograda za UVID U BIRAČKI SPISAK ZA GRAD BEOGRAD, radi provere da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni (član 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku i tačka 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku).


DONOŠENjE REŠENjA O PROMENAMA U BIRAČKOM SPISKU ZA GRAD BEOGRAD

Do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1. decembra 2023. godine u 24,00 časa, građani mogu od Uprava gradskih opština na teritoriji grada Beograda, ZAHTEVATI DONOŠENjE REŠENjA O PROMENAMA U BIRAČKOM SPISKU ZA GRAD BEOGRAD (član 14. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku).


OBAVEŠTENjE O IZLAGANjU NA UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka