Izdavanje radne knjižice

Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu i imovinsko pravne poslove

Potrebna dokumentacija:
– Popunjen zahtev za izdavanje
– Blanko radna knjižica (NE popunjavati podatke!!!)
– Lična karta na uvid
– Za strane državljane: pasoš na uvid i prijava boravka
– Fotokopija dokaza o stručnoj spremi ili original na uvid

Mesto nabavke obrasca: knjižara/papirnica

Napomena vezana za dokumentaciju:
U radnu knjižicu se isključivo upisuju podaci o stručnoj spremi na osnovu isprava izdatih od obrazovnih instutucija koje imaju dozvolu za rad Ministarstva prosvete ili na osnovu nostrifikovanih stranih diploma.

Mesto predaje dokumentacije: šalter 3

Mesto rešavanja predmeta: šalter 3

Telefon za informacije: 011/850 13 12

Napomena:
Obavezno je lično prisustvo.
Nezaposlena lica zahtev podnose prema mestu prebivališta, a zaposleni prema mestu zaposlenja.

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka