Потврда за бесплатан превоз

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице
Потребна документација:
– Захтев за бесплатан превоз
Место предаје документације: канцеларија бр. 5
Место решавања предмета: канцеларија бр.5
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 8501-312 лок 262

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка