Browsing: Културна баштина

КУЛТУРНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Археолошка налазишта

 КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Цинцарска кућа, октобра 9, (Решење Завода бр. 606/1 од 30.6.1966; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Касно римска гробница у Брестовику,(Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 200/48 од 12.2.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манастир Рајиновац,Бегаљица, (Решење Завода бр.1201/1 од 28.10.1974); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Ранчићева кућа, Мајевичка 9, (Решење Завода бр. 525/4 од 27.6.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

 Просторне културно историјске целине

 • Грочанска чаршија, Булевар ослобођења, (Решење Завода бр. 470/4 од 12.5.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

 КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

 Археолошка налазишта

 • Агино брдо, (Решење Завода бр. 391/4 од 26.5.1964.)
 • Бели брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48)
 • Дубочај, (Решење Завода бр. 663/5 од 13.11.1965.)
 • Голи брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48 од 10.2.1948.)

 ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Комплекс локалитета Подунавље – Хладна Вода – Вртлог – Микуље у Брестовику
 • Комплекс локалитета Плавиначки Поток – Провалија – Водице у Ритопеку

 Градитељски објекти

 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Винчи, Професора Васића 111
 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Врчину
 • Црква Свете Тројице у Гроцкој
 • Црква Светог Духа у Заклопачи
 • Црква Свете Тројице у Ритопеку
 • Црква Успења Богородице у Умчарима
© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка