Grocka na Dunavu

Grocka na Dunavu

Grocka na Dunavu

Gročanski glasnik (online)
0

ZATVARANjE PUTNIH PRELAZA

Po dinamici radova na rekonstrukciji pruge Resnik – Mala Krsna, izvođač radova, COLAS RAIL će izvoditi radove u zoni pružnih…

0

Podela mineralnog đubriva KAN

Na osnovu zaključka Vlade RS 05 Broj:339-9645/2018 od 11.10.2018 registrovani poljoprivredni proizvođači na poziv GO Grocka a prema preporukama Ministarstva…

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka