Svetski dan prve pomoći, 25. septembar 2019.

0

„SVAKO IMA PRAVO“

Svetski dan prve pomoći, 25. septembar 2019.

Svetski dan prve pomoći će biti obeležen u sredu 25. septembra. Organizacija Crvenog krsta skreće pažnju na značaj poznavanja prve pomoći za pojedinca i za društvenu zajednicu.

Svetski dan prve pomoći u 2019. godini skreće pažnju na to da prva pomoć treba da bude dostupna svima, bez obzira na rasu, pol i uzrast, na pripadnost bilo kom društvenom sloju ili grupi. U prvoj pomoći ne sme biti diskriminacije, ne sme biti marginalizovanih grupa, ne sme biti nevidljivih i zaboravljenih kategorija ljudi u društvu.
Svako od nas može biti u prilici da mu je potrebna prva pomoć. U isto vreme svako od nas može da nauči da pruži prvu pomoć. Nisu potrebni ni čarobni štapić, ni supermoći da biste postali nečiji heroj. Potrebni su samo znanje i odvažnost da ga primenite u trenutku kada je potrebno.
U Srbiji postoje pozitivna zakonska rešenja koja regulišu pravo i obavezu građana, organizacija i šire društvene zajednice kada je u pitanju prva pomoć. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije nalaže da je svaki građanin dužan da pruži prvu pomoć povređenom ili bolesnom u hitnom slučaju u granicama svojih znanja i mogućnosti. Pravo i obaveza pružanja prve pomoći uređeni su i zakonima koji odnose na bezbednost saobraćaja i bezbednost i zdravlje na radu. Dostupnost prve pomoći neophodna je u svim okolnostima gde je povećan rizik za nastanak povreda.
Organizacija Crvenog krsta Grocka će povodom Svetskog dana prve pomoći organizovati:
– Promotivne aktivnosti na javnom mestu: prikazivanje pružanja prve pomoći, podela promotivnog materijala i druge aktivnosti u koje bi se uključili građani;
– Aktivnosti u Srednjoj i osnovnim školama: predavanja za učenike;
– Besplatne obuke za građane, na „dan otvorenih vrata“, kada zaiteresovani građani mogu doći da steknu ili obnove znanja iz prve pomoći uz predavače Crvenog krsta. Na ovaj način činimo dosupnim učenje prve pomoći onim građanima koji za to nemaju zakonsku obavezu (kao što su vozači i zaposlena lica) i koji će se ujedno upoznati i sa idejom kampanje „Svako ima pravo“.
U prvoj polovini 2019. godine Crveni krst Grocka je, za pružanje prve pomoći, obučio 98 učenika osnovnih i srednjih škola.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka