Rekonstrukcija trafostanice 35/10 kV „Grocka“

0

Ugovorenom rekonstrukcijom trafostanice 35/10 KV „Grocka“, ulažući oko 152 miliona dinara u novu opremu, beogradska „EPS Distribucija“ znatno će osavremeniti elektroenergetsku mrežu u Grockoj.

Područje opštine se napaja TS 35/10kV „Grocka“ i TS 35/10kV „Pudarci“.

Oprema u trafostanici „Grocka“ je na kraju životnog veka, budući da je većim delom vremena u neprekidnom pogonu od 1964. godine. Ovaj energetski objekat se sastoji od zidane kompozitne zgrade u kojoj je smeštena oprema i dva energetska transformatora od po 8 MVA, koji su na otvorenom prostoru.

Osim zastarelosti postrojenja, posle njegove pedesetpetogodišnje ekploatacije, ugradnja nove opreme i rekonstrukcija ove trafostanice neophodne su i radi unapređenja sistema daljinskog nadzora i upravljanja.

Rekonstrukcija je ugovorena sa firmom „Elektroizgradnja Beograd“ a priprema i nadzor nad izvođenjem radova u nadležnosti su ODS Sektora za planiranje i investicije Beograd. Predviđeno je da se rekonstrukcija izvede ugradnjom nove opreme u postojeći građevinski objekat, uz neophodne radove na adaptaciji prostorija koje treba prilagoditi zahtevima savremene opreme.

Ugovorena je ugradnja novih rasklopnih postrojenja 35 i 10 kV, postavljanje novih uređaja zaštite i upravljanja i kompletne sopstvene potrošnje 110 V JSS i 230 V AC, kao i opreme za uzemljenje neutralne tačke 10 kV transformatora 35/10 kV. Planirano je da transformatori 35/10 kV zasad ostanu sa postojećom raspoloživom snagom od po 8 MVA. Međutim, sva ostala, nova oprema posedovaće tehničke karakteristike koje će odgovarati budućem povećanju na snagu transformacije od po 12.5 MVA.

Predviđena je i ugradnja spojne 35-kilovatne ćelije sa daljinskim upravljivim prekidačem, što će znatno skratiti prekide u isporuci električne energije u slučaju kvara na ovom delu konzuma.

U novom rasklopnom desetkilovatnom postrojenju. U skladu sa internim tehničkim standardima, broj izvodnih ćelija povećaće se na 12, čime će se pružiti mogućnost za priključenje novih potrošača.

Rekonstrukcijom trafostanice 35/10 kV „Grocka“ doprineće modernizaciji infrastrukture neophodne za dalji razvoj opštine, koja sa 15 naselja ima preko 84 000 stanovnika, i spada u najbrže raljstuća područja.

Na čelu projektnog tima je Ljubomir Radenković, vodeći stručni saradnik u Službi za tehničku analizu i regulativu distributivnog elektroenergetskog sistema, nadzor nad izvođenjem elektrovodova poveren je Slavku Jovanoviću, vodećem stručnom saradniku za nadzor za objekte 110 i 35 kV, dok je nadzor nad izvođenjem građevinskih radova odgovoran Zoran Blagojević, vodećži stručni saradnik u Odeljenju za građevinske radove.


tekst: T. Zoranović

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka