Рециклажа ЕКО ГРОЦКА

0

ЕКО Гроцка је данас вршила поделу првих 100 рециклажних канти за примарну селекцију отпада  у улицама Васе Чарапића и Саве Ковачевића у Гроцкој. У кантама се одваја пет амбалажа (пластичне флаше), папир, картон, тврда пластика, најлон, најлонске кесе, као и лименке. Канте су бесплатне, запремине 240 литара и плаве су боје, а план предузећа је је да свако домаћинство на територији ГО Гроцка добије исту. На лицу места је вршена едукација, а грађани су упознати колико бенефита доноси рециклажа смећа. Такође су конкретним примерима запослени у ЕКО Грпцка показали грађанима како правилно треба рециклирати смеће.

Плаве канте ће се износити испред домаћинстава по истом реду вожње као и регуларно смеће, стим што ће њега купити посебан камион.

Подсећамо да 3 основна принципа рециклаже почињу на слово Р: редукуј, реупотреби и рециклирај. Редукцијом треба да смањимо количину отпада пре саме куповине (нпр. куповином производа која нису расипничка у погледу амбалаже или куповином рециклираних производа), реупотребом тј. поновном употребом материјала у његовом изворном облику (нпр. поновно коришћење кеса или још боље употреба торби или цегера) или прослеђивање онима који могу поново да га употребе. Рециклажом, односно одвајањем материјала који може да се рециклира при чему се он користи за прављење истог или новог производа чиме се штеде ресурси, троши се мање енергије и ради се на очувању животне средине грађана. Материјали који се могу рециклирати су: папир, картон, пластика, стакло, алуминијум, бакар, гвожђе, керамика електронски и електрични отпад и многи други.

Време које је потребно да би се поједина амбалажа разградила у природи или на депонији, у зависности од услова и квалитета самог матерјала је нпр. за папирну марамицу, салвету од неколико дана до 4 недеље, папирној кеси је потребно 2-5 месеци, пластичној кеси, пластичној чаши од 20 до 40 година, за алуминијумске фолије време распадања је око 50 година, док је за лименку потребно преко 200 година а за стакллену амбалажу чак 1000 година.

 

Зато РЕЦИКЛИРАЈМО!

 

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка