Primopredaja izvedenih radova na sanaciji vodotoka Jezerac

0

Danas je završena primopredaja izvedenih radova na sanaciji vodotoka Jezerac od km 0+000 do km 1+049,93, prva faza radova od km 0+778,02 do km 1+049,93 –  državni program obnove, odnosno hitnih radova na sanaciji objekata za zaštitu od voda na vodotocima drugog reda oštećenih od poplavama izazvanih elementarnim nepogodama u Maju i Junu 2018. Godine. Članovi Komisije za primopredaju radova su:

1.Nadica Aleksić, šef odeljenja za urbaanizam, građevinsko-urbanističke poslove GO Grocka

2.Dragan Petrović,načelnik službe za zajedničke poslove GO Grocka

3.Rade Stojanović,savetnik direktora JP za razvoj Opštine Grocka

4.Ana Kovačević, dipl.građ.inž, predstavnik Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima

5.Predrag Mihaiović, dipl.građ.inž,predstavik izvođača “Elkoms d.o.o”

6.Dragoljub Ninković, dipl.građ.inž, nadzorni organ.

Share.

Leave A Reply

© 2021 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka