Примопредаја изведених радова на санацији водотока Језерац

0

Данас је завршена примопредаја изведених радова на санацији водотока Језерац од км 0+000 до км 1+049,93, прва фаза радова од км 0+778,02 до км 1+049,93 –  државни програм обнове, односно хитних радова на санацији објеката за заштиту од вода на водотоцима другог реда оштећених од поплавама изазваних елементарним непогодама у Мају и Јуну 2018. Године. Чланови Комисије за примопредају радова су:

1.Надица Алексић, шеф одељења за урбаанизам, грађевинско-урбанистичке послове ГО Гроцка

2.Драган Петровић,начелник службе за заједничке послове ГО Гроцка

3.Раде Стојановић,саветник директора ЈП за развој Општине Гроцка

4.Ана Ковачевић, дипл.грађ.инж, представник Канцеларије за управљање јавним улагањима

5.Предраг Михаиовић, дипл.грађ.инж,представик извођача “Елкомс д.о.о”

6.Драгољуб Нинковић, дипл.грађ.инж, надзорни орган.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка