Пријавите се за конкурс у оквиру пројекта „Заједници заједно“

0

У сарадњи са Градом Београдом, НИС је расписао кoнкурс Заједници заједно“ који има за циљ да подржи реализацију капиталних пројеката који ће имати дугорочни значај за локалну заједницу. У контексту овогодишњег конкурса, капитални пројекти су пројекти од највећег приоритета за сваку локалну заједницу, обухватају велику циљну групу, резултати су усмерени на најширу популацију и од пресудног су значаја за будући раст и развој града/општине. Конкурс је намењен искључиво пројектима који се реализују на територијама локалних заједница на којима компанија НИС остварује своју делатност, и то са градовима : Београд, Нови Сад, Панчево, Зрењанин, Ниш, Чачак и Кикинда, и општинама: Нови Бечеј, Кањижа, Житиште и Србобран. Сви носиоци пројеката морају имати седиште у наведеним територијалним јединицама. Области подршке су дефинисани посебно за сваки град/општину у складу са приоритетним потребама локалног становништва и мерама дефинисаним у локалним стратешким и акционим плановима. Регистроване.
Носиоци пројекта могу бити:
организације цивилног друштва: удружења грађана, задужбине и фондације, омладинске организације, струковна и спортска удружења
јавне установе у области: образовања, културе, социјалне и здравствене заштите, физичке културе, ученичког и студентског стандарда
месне заједнице и градске општине са територија обухваћених конкурсом
Минимална вредност пројекта за финасирање на територији града Београда износи 2.500.000 РСД

Конкурс је отворен од 3. јула 2017. године до 08. септембра 2017. године до 16 часова.
Резултати конкурса биће објављени 13. октобра 2017. године.
Пројектне активности треба планирати тако да почињу од дана објаве резултата, односно од 13. октобра 2017. године.
Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора са носиоцима пројеката.

За додатне информације о програму „Заједница заједно 2017“, условима за учешће у конкурсу и документацији која је неопходна за пријаву можете погледати на сајту http://zajednicizajedno.nis.eu

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка