POSEBNA ORGANIZACIJA JAVNOG SAOBRAĆAJA TOKOM RADOVA U DRAŽNjU, UMČARIMA I PUDARCIMA

0

Posebna organizacija saobraćaja tokom izvođenja radova na izgradnji regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac na državnom putu IIB reda br.350 (ulice Vučkova i Narodnog fronta u Dražnju) i  državnom putu IIB reda br.351 (ulica Narodnih heroja na delu od ulice 21.avgusta /skretanje za Kamendol/ u Pudarcima do rezervoara „Crnogorci“ u Umčarima) u periodu od 14.08.2023.  do 25.04.2024. godine.

Radovi obuhvataju:

– struganje asfalta na jednoj polovini kolovoza duž trase cevovoda, iskop i montaža cevovoda i dovođenje do kote -5 cm (do završnog habajućeg sloja asfalta),

– nakon kompletiranja radova na trasi cevovoda izvršiće se završno asfaltiranje habajućeg sloja na polovini kolovoza ulice gde je rađen cevovod i

– struganje završnog sloja asfalta na polovini kolovoza ulice gde nije rađen cevovod i presvlačenje sa novim habajućim slojem.

Radovi će se izvoditi po fazama i to:

Državni put IIB reda br.350

– PODFAZA 1 – radovi u ovoj podfazi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza ulica Vučkova i Narodnog fronta, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Beogradska narednih 1500 metara u periodu od 14.08.2023. do 30.10.2023. godine. Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća predmetne deonice, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Linije br. 351, 352, 352A, 355 i 355B u oba smera, linije br. 355A i 361B u smeru ka Dražnju i linije br. 353 i 361L u smeru ka Šumicama – vozila će saobraćati do/od stajališta „Umčari (Šefkać)“, gde će vršiti promenu smera kretanja na raskrsnici ulica Nemanjina i Narodnog fronta;

Linija br. 350 – vozila će saobraćati pod oznakom 350L na relaciji DRAŽANj – Vučkova – Beogradska – Raljska – Senajska – Srećka Jovanovića – Naplatna rampa „Mali Požarevac“ – Autoput za Niš – Naplatna rampa „Umčari“ – Moše Pijade – UMČARI -Moše Pijade – Naplatna rampa „Umčari“ – Autoput za Niš – Naplatna rampa „Mali Požarevac“ – Srećka Jovanovića – Senajska – Raljska – Beogradska – Vučkova – DRAŽANj.

– PODFAZE 2 i 3 – radovi u ovim podfazama se nadovezuju na radove iz prethodne podfaze i podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza ulice Narodnog fronta, do zone raskrsnice sa državnim putem IIB reda br.351 u periodu od 31.10.2023. do 15.04.2024. godine.. Tokom izvođenja radova doći će do zauzeća predmetne deonice, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Linije br. 351, 352, 352A, 355 i 355B u oba smera, linije br. 355A i 361B u smeru ka Dražnju i linije br. 353 i 361L u smeru ka Šumicama – vozila će saobraćati do/od stajališta „Umčari (centar)“, gde će vršiti promenu smera kretanja;

Linija br. 350 – vozila će i dalje saobraćati pod oznakom 350L na relaciji DRAŽANj – Vučkova – Beogradska – Raljska – Senajska – Srećka Jovanovića – Naplatna rampa „Mali Požarevac“ – Autoput za Niš – Naplatna rampa „Umčari“ – Moše Pijade – UMČARI -Moše Pijade – Naplatna rampa „Umčari“ – Autoput za Niš – Naplatna rampa „Mali Požarevac“ – Srećka Jovanovića – Senajska – Raljska – Beogradska – Vučkova – DRAŽANj.


Državni put IIB reda br.351

– FAZA 1 – radovi u ovoj fazi podrazumevaju zauzeće leve saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima) u zoni raskrsnice sa ulicom 21. avgusta u dužini od 5 metara u periodu od 15.03.2024. do 19.03.2024. godine. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima.

Stajalište „Kamendol R“ – smer prema Brestoviku se privremeno izmešta na lokaciju neposredno posle zone radova u ulici Narodnih heroja, za linije koje saobraćaju u smeru ka Brestoviku, odnosno neposredno posle zone radova u ulicu 21.avgusta za linije koje saobraćaju u smeru Kamendola;

– FAZA 2 – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i podrazumevaju zauzeće desne saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima), na delu od zone raskrsnice sa ulicom 21. avgusta do zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 435,0 metara u periodu od 31.10.2023. do 14.03.2024. godine.  Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Stajališta „Pudarci (trafo)“ – smer prema Brestoviku se privremeno izmešta na lokaciju neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca gledano u smeru ka Brestoviku;

– FAZA 3 – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i podrazumevaju zauzeće desne saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima), u visini zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 15,0 metara u periodu od 27.10.2023. do 30.10.2023. godine.  Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima;

– FAZA 4A – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i podrazumevaju prelaz preko kolovoza ulica Palih boraca i Narodnih heroja u visini raskrsnice pomenutih ulica. Prelaz podrazumeva zauzeće desne saobraćajne trake ulice Palih boraca (gledano u smeru ka Brestoviku) i leve saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Brestoviku) . Vozila će se u smeru ka Umčarima i Ilinskom kraju u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima;

– FAZA 4B – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i podrazumevaju zauzeće leve saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima), na delu od zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 15,0 metara.  Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima.

Radovi u fazama 4A i 4b se izvode u periodu od 19.10.2023. do 26.10.2023. godine.

– FAZA 5 – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i podrazumevaju zauzeće leve saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima) na delu od pozicije koja se nalazi 15 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 2435,0 metara. Radovi u ovoj fazi će se izvoditi po podfazama dužine od po 254 metra. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima.

– dinamika izvođenja radova u podfazama:

  • podfaza 5.1 – u periodu od 10.08.2023. do 11.10.2023. godine;
  • podfaza 5.2 – u periodu od 12.10.2023. do 09.12.2023. godine;
  • podfaza 5.3 – u periodu od 10.12.2023. do 21.03.2024. godine;
  • podfaza 5.4 – u periodu od 10.08.2023. do 11.10.2023. godine;
  • podfaza 5.5 – u periodu od 12.10.2023. do 09.12.2023. godine;
  • podfaza 5.6 – u periodu od 10.12.2023. do 21.03.2024. godine;
  • podfaza 5.7 – u periodu od 01.09.2023. do 31.10.2023. godine;
  • podfaza 5.8 – u periodu od 01.11.2023. do 01.01.2024. godine;
  • podfaza 5.9 – u periodu od 02.01.2024. do 25.04.2024. godine;
  • podfaza 5.10 – u periodu od 01.09.2023. do 18.10.2023. godine;

 

Stajalište „Pudarci – Prodavnica“, „Pudarci čokanj“ i „Umčari – Čekerac“ – oba smera se privremeno izmeštaju u skladu sa situacijom na terenu;

Nakon završetka radova na postavljanju cevovoda vršiće se završno asfaltiranje na delu ulice gde je postavljan cevovod u skladu sa faznim organizovanjem zona radova, odnosno organizacija radova na asfaltiranju dela kolovoza gde je postavljan cevovod biće – faze 1, 2, 3, 4A, 4B i 5.

Nakon asfaltiranja dela ulice gde je postavljan cevovod, izvršiće se asfaltiranje drugog dela kolovoza u skladu sa rasporedom faza A1 i A2 i to:

FAZA A1radovi u ovoj fazi podrazumevaju asfaltiranje leve saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima), na delu od zone raskrsnice sa ulicom 21. avgusta do zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 435,0 metara.  Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metra uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima;

FAZA A2radovi u ovoj fazi podrazumevaju asfaltiranje desne saobraćajne trake ulice Narodnih heroja (gledano u smeru ka Umčarima) na delu od pozicije koja se nalazi 15 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u dužini od 2435,0 metara. Radovi u ovoj fazi će se izvoditi po podfazama dužine od po 400 metara. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi neće doći do promena u radu linija javnog prevoza. Vozila će se u visini zone radova kretati preostalom širinom kolovoza od najmanje 3,0 metara uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znakovima.

Stajalište „Pudarci – Prodavnica“, „Pudarci čokanj“ i „Umčari – Čekerac“ – oba smera se privremeno izmeštaju u skladu sa situacijom na terenu

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka