Покренута јавна набавка за изградњу школе у Лештанима

0

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Извођење радова на изградњи објекта основне школе  – издвојеног одељења ОШ „Никола Тесла”  у насељу Лештане у отвореном поступку за јавну набавку радова Јавна набавка број 17/18

Позив и конкурсна документација

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка