Подела минералног ђубрива КАН

0

На основу закључка Владе РС 05 Број:339-9645/2018 од 11.10.2018 регистровани пољопривредни произвођачи на позив ГО Гроцка а према препорукама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде вршили су упис минералног ђубрива КАН који се дели бесповратно као помоћ произвођачима за ублажавање штете од суше. За четири дана уписа примљено је 1025 захтева од стране произвођача. Количина која је добијена подељена је једнако на све произвођаче који су се јавили тако да свако регистровано газдинство остварује право на 150 кг по газдиству ако има један и више хектара. Расподела ће се вршити по утврђеним данима за сваку месну заједницу на простору ПКБ Воћарске плантаже Болеч, Смедеревски пут бб (преко пута хладњаче). Дани који су  предвиђени  за поделу су наведени у табели.

Месна заједница Датум Време
Заклопача 11.12.2018 9-15 часова
Бегаљица 12.12.2018 9-15 часова
Гроцка 13.12.2018 9-15 часова
Брестовик 13.12.2018 9-15 часова
Болеч 14.12.2018 8-11 и 13-15 часова
Врчин 14.12.2018 8-11 и 13-15 часова
Умчари 17.12.2018 9-15 часова
Живковац 17.12.2018 9-15 часова
Дражањ 18.12.2018 9-15 часова
Камендол 18.12.2018 9-15 часова
Пударци 20.12.2018 9-15 часова
Винча 21.12.2018 9-15 часова
Лештане 21.12.2018 9-15 часова
Калуђерица 21.12.2018 9-15 часова
Ритопек 25.12.2018 9-15 часова

 

Све информације пољопривредници могу добити на телефон 011/8501-312 локал 241 канцеларије за пољопривреду. Молимо произвођаче да се придржавају утврђених термина како би се подела обавила ефикасно.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка