Osnovani Saveti Mesnih zajednica

0

Predsednik gradske opštine Grocka Dragoljub Simonović održao je danas sastanak sa članovima Saveta Mesnih zajednica iz naselja: Pudarci, Kamendol, Brestovik, Umčari, Dražanj, Zaklopača i Ritopek, o čijem će imenovanju biti doneta Odluka, na prvoj sednici Veća gradske opštine Grocka.

Sastanku su takođe prisustvovali predsednik Skupštine gradske opštine Grocka Stefan Dilberović, član Veća Jasmina Mandić, odbornici u Skupštini opštine Grocka Zoran Zarić i Saša Mijailović i pomoćnik predsednika zadužen za poljoprivredu Duško Živančević.

Naime, u svakoj od ovih mesnih zajednica izabrani su oni koji će predstavljati svoje naselje i koji će zajedno sa lokalnom samoupravom inicirati i boriti se za realizaciju investicije i projekata, koji će doprineti boljim uslovima za život  ljudi u ovim naseljima. Poenta je da se članovi Saveta zajedno sa svojim meštanima dogovore šta žele da se uradi u njihovim selima, a ukoliko svoj posao ne obavljaju savesno i u skladu sa interesima naroda, oni će odgovarati pred građanima.

– Ovakvi skupovi nisu vođeni time ko je u kojoj partiji. Birali smo da članovi Saveta budu ugledni i pošteni domaćini, koji nisu političi angažovani, a koji će  ostvariti jedan od naših prioritetnih ciljeva, a to je da se ljudi pitaju šta će se raditi u njihovom selu, jer su upravo oni ti koji ocenjuju naš rad- rekao je predsednik Simonović.

Na današnjem sastanku  predsednik Simonović izabrao je privremene rukovodioce mesnih zajednica, a u daljem radu i rukovođenju odlučivaće članovi Saveta. On ih je takođe upoznao sa najvažnijim investicijama koje se planiraju u ovim naseljima, ističući da će se u periodu koji je pred nama konačno rešiti problem vodosnabdevanja i na jugu opštine, ali i u naselju Ritpek, budući da u 9 naselja na teritoriji naše opštine građani nemaju ispravnu vodu za piće.  Govorio je o ulaganjima u putnu infrastrukturu, novim zdravstvenim stanicama u Pudarcima i Kamendolu, izgradnji kapela i proširenju groblja, pokretanju zemljoradniičkih zadruga, renoviranju šola u Kamendolu i Brestoviku, kao i o izgradnji vrtića u Umčarima i crkve u Brestoviku.

Za privremene rukovodioce izabrani su : u MZ Pudaci Zoran Matorčević, u MZ Kamendol Radenko Ilić ( ako bude odsutan menja će ga Miladin Paunović), u MZ Brestovik Petar Mladenović, u MZ Umčari Milosav Dušić, u MZ Dražanj Dragoslav Paunović, u MZ Zaklopača Rdomir Đurđević i u MZ Ritopek Vladan Matejić.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka