ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

Десета седница Скупштине градске општине Гроцка, одржана је данас, 13. новембра 2017. године са почетком у 09,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка.

ДНЕВНИ РЕД:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ

 2.ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У ПЕРИОДУ ОД 1. ЈАНУАРА ДО 30. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПОКАЗАТЕЉИМА

 

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА

5.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2017. ГОДИНУ

6.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

7.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

8.ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“

9.РАЗНО

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка