Održana 33. sednica Skupštine Gradske opštine Grocka

0

Tridesettreća  sednica Skupština Gradske opštine Grocka održana je danas, 27. novembra 2015.godine, sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali Supštine opštine Grocka.

 

                                                DNEVNI RED :

 1.PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU  BUDžETA GO GROCKA U PERIODU OD  01. 01. 2015 DO  30. 09. 2015.   GODINE

 2.PREDLOG ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 3.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VD DIREKTORA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“

 4.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA TREĆU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA JP DIREKCIJE ZA IZGRADNjU OPŠTINE GROCKA ZA 2015. GODINU

 5.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS III PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA 2015. GODINU

 6.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS PROGRAMA POSLOVANjA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“GROCKA ZA 2015. GODINU

 7.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS I PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GROCKA“ ZA 2015. GODINU

 8.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS I PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2015. GODINU

 9.PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ANEKS I PLANA I PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GROČANSKI KOMUNALAC“ ZA 2015. GODINU

 10.PREDLOG REŠENjA  O RAZREŠENjU  PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE GROCKA

11.PREDLOG REŠENjA  O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA  NADZORNOG ODBORA JP ZA TOPLIFIKACIJU GRADSKE OPŠTINE  GROCKA

 12.PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA  NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA“

 13.PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA    NADZORNOG ODBORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

 14.PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA U STALNOM SASTAVU

 15.PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IZBORU ČLANA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

16.PREDLOG REŠENjA O IZMENI  REŠENjA   O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI GRADSKE  OPŠTINE GROCKA

 17.PREDLOG  REŠENjA O  ODREĐIVANjU  NAZIVA NOVOG NASELjA NA  TERITORIJI  GRADSKE  OPŠTINE  GROCKA

 18.RAZNO

_DSC1530_DSC1527  _DSC1531 _DSC1553_DSC1535 _DSC1545 _DSC1551  _DSC1556

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka