Održana 23. sednica Skupštine GO Grocka

0

U 11 časova u velikoj sali SO Grocka održana je 23. sednica Skupštine GO Grocka sa sledećim dnevnim redom:

Predlog odluke o preomeni statuta gradske opštine Grocka
Predlog odluke o promeni poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka
Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o upravi gradske opštine Grocka
Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka
Predlog rešenja o obrazovanju komisije za imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Grocka
Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP ,,Pijace i zelenilo Grocka“ sa predlogom oglasa o javnom konkursu
Predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP ,,Gročanski komunalac“ sa predlogom oglasa o javnom konkursu
Predlog rešenja o davanju saglasnosti na aneks II plana i programa JP ,, Pijace i zelenilo Grocka“
Predlog rešenja o davanju saglasnosti na aneks II plana i programa JKP ,, Gročanski komunalac“
Predlog rešanja o davanju saglasnosti na predlog pravilnika o radu JP ,,Pijace i zelenilo Grocka“
Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JP,, Pijace i zelenilo Grocka“
Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JKP,, Gročanski komunalac“
Predlog rešenja o razrešavanju predsednika nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka
Predlog rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka
Predlog rešenja o razrešenju predsednika i čalana nadzornog dbora JKP ,,Grocka“
Prdlog rešenja o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JKP ,,Grocka“
Razno

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0012

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka