Одлука о финансирању и суфинансирању пројеката Удружења

0

На основу члана 13. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за финансирање спортских програма и пројеката из буџета градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, број 40/15), Записника и Предлога Комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројекта  удружења из буџета градске општине Гроцка за 2018. годину, по расписаном Јавном конкурсу од 18.04.2018. године, председник Градске општине доноси

О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ финансирање и суфинансирање следећих програма и пројеката приспелих на Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката  удружења из буџета Градске општине Гроцка за 2018. годину, од 18.04.2018. године, број: 111-1 и то:

 1. КУД „Стеван Штрбац“ Врчин –  600.000,00 динара
 2. Општинска организација инвалида рада Гроцка – 30.000,00 динара
 3. Удружење пензионера Гроцка – 30.000, 00 динара
 4. Удружење грађана „Сложно за Врчин“ – 275.000,00 динара
 5. Удружење пензионера Умчари – 30.000,00 динара
 6. Удружење „Завичај“ оо Гроцка, Калуђерица – 30.000,00 динара
 7. Општински савез одгајивача голубова Српских високолетача Гроцка -30.05.2018.године – 30.000,00 динара
 8. Удружење пензионера Дражањ – 30.000,00 динара
 9. Удружење пензионера  Пударци  – 30.000,00 динара
 10. Удружење пензионера Врчин – 30.000,00 динара
 11. КУД „Болеч“ –  525.000,00 динара
 12. Удружење Противградни стрелци Гроцка –  1.000.000,00 динара
 13. Мото клуб „Архангел“ Гроцка – 700.000,00 динара
 14. Невладина организација „Млади општине Гроцка“ – 500.000, 00 динара
 15. „Удружење  жена Врчин“ – 100.000,00 динара
 16. Ловачко удружење „Дунав“ Гроцка –  30.000,00 динара
 17.   СУБНОР Гроцка – 30.000,00 динара

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности Управе ГО Гроцка.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

                                

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка