Одлука о финансирању и суфинансирању пројеката Удружења

0

На основу члана 13. Одлуке о начину  финансирањa програма и пројеката удружења из  буџета градске општине Гроцка („Сл. лист града Београда“, број 40/15), записника и предлога Комисије за спровођење јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета градске општине Гроцка за 2018.годину, председник градске општине Гроцка доноси

 О Д Л У К У

ОДОБРАВА СЕ финансирање и суфинансирање програма и пројекта из буџета градске општине Гроцка за 2018. годину,  и то:

Удружењу Противградни стрелци Гроцка  –  за програм заштите од града  износ од   920.000,00 динара.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за финансије, привреду и друштвене делатности Управе ГО Гроцка.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка