Odluka o finansiranju i sufinansiranju projekata Udruženja

0

Na osnovu člana 13. Odluke o načinu  finansiranja programa i projekata udruženja iz  budžeta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), zapisnika i predloga Komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Grocka za 2018.godinu, predsednik gradske opštine Grocka donosi

 O D L U K U

ODOBRAVA SE finansiranje i sufinansiranje programa i projekta iz budžeta gradske opštine Grocka za 2018. godinu,  i to:

Udruženju Protivgradni strelci Grocka  –  za program zaštite od grada  iznos od   920.000,00 dinara.

O realizaciji ove Odluke staraće se Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti Uprave GO Grocka.

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka