Обавештење за власнике поплављених стамбених објеката

0

До данашњег дана донето је 117 позитивних решења.
37 Правоснажних решења је прослеђено Канцеларији за управљање јавним улагањима, након чега се очекује уплата средстава на текучи раћун.
На један број решења Државно правобранилаштво је уложило жалбу из разлога нерешених  имовинско – правних односа на оштећеним објектима и због пријава пребивалишта на другој адреси.
Моле се подносиоци захтева који имају спорне уписе по основу имовине или пребивалишта да прибаве што више доказа који потврђују ове чињенице како би добили позитивна решења и што пре окончали поступак.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка