OBAVEŠTENjE ZA GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA

0

Član 2. stav 1. Uputstva za sprovođenje glasanja van biračkog mesta, („Službeni glasnik RS“, broj 113/21) propisano je da glasač koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može da glasa van glasačkog mesta.

Obaveštenje pre dana glasanja vrši se preko Izborne komisije gradske opštine Grocka i to 14. i 15. januara u perodu od 08:00 do 20:00 časova, na brojeve telefona 066/806 2204 i 066/806 3282, a na sam dan glasanja glasač može da glasački odbor obavesti i neposrednio , najkasnije do 11:00 časova.

Naglašavamo da van glasačkog mesta mogu da glasaju samo lica koja nisu u mogućnosti da dođu na glasačko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.

Prilikom prijavljivnja glasač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon, kao i razloge zbog koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu.

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka