OBAVEŠTENjE O JAVNOM UVIDU

0

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izvedenog objekta za tretman radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti na katastarskim parcelama  broj 2179/2, 2180/1, 2180/2 i 2183/4 K.O. Vinča, opština Grocka, broj 353-0231320/2016-16 i Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta sanacije starih skladišta radioaktivnog otpada H1 i H2 u Vinči, na katastarskim parcelama broj 2450, 2454, 2455/1, 2455/2, 2448/1, 2448/2 i 2449 K.O. Vinča, opština Grocka broj 353-02-1261/2016-16 – obe projektne lokacije su u sklopu kompleksa Instituta za nuklearne nauke ,,Vinča“ i J.P. ,,Nuklearni objekti Srbije“ – možete izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428 svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 20 dana od dana prijema ovog obaveštenja, na veb sajtu Ministarstva http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ kao i u prostorijama GO Grocka.

Javna rasprava planirana je za 19.08.2016. godine sa početkom u 10 časova.

 

                                                                                                                              NAČELNIK ODELjENjA

                                                                                                                           Biljana Guberinić, dipl.ing.građ.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka