Начелник за инспекциске послове

0

Ивана Савковић рођена је 14. фебруара 1977. године у Београду.
Завршила је Правни факултет Универзитета у Београду и стекла звање дипломирани правник – седми степен стручне спреме.
Члан је Демократске странке Србије.
У Општинској управи градске општине Гроцка ради већ 10 година на управно-правним пословима. Од 2003. до 2004. године радила је на писарници, затим од 2004. до 2008. године у имовинско-правној служби, од 2008. до 2012. године била је шеф одсека грађевинске инспекције. Од августа 2012. године начелник је одељења за инспекцијске послове.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка