Međunarodna konferencija „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne”

0

Na međunarodnoj konferenciji „Žene lideri i održivi razvoj – istinski ravnopravne”,  koja je održana   u Beogradu a čiji je organizator Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja obratio se ministar Zoran Đorđević i  istakao je da mir, pravda i snažne institucije nisu samo Milenijumski ciljevi Ujedinjenih nacija, već da su i ciljevi održivog razvoja Republike Srbije i politika Vlade Republike Srbije, čiji je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sastavni deo.

„Samo jačanjem različitih partnerstava  razvijenih i nerazvijenih zemalja, kao i razvijenih i nerazvijenih regiona, privatnog i društvenog sektora, organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave sa  nevladinim sektorom, i uz partnerstvo naučnih institucija sa finansijskim i industrijskim sektorom – možemo sa uspehom zajedno da gradimo bolju budućnost za sve stanovnike planete“, naglasio je Đorđević i dodao da je međunarodna saradnja preduslov za razvoj i da u tom segmentu uloga ženskog liderstva još uvek nije u dovoljnoj meri prepoznata i afirmisana. U toku dvodnevne konferencije održana su pet panela „Žene lideri-prošlost,sadašnjost i budućnost“ participacija žena na mestima odlučivanja, „ Ekonomsko osnaživa žena-svet bez siromaštva“,“Prevencija i sprečavanja nasilja nad ženama  i suzbijanje pojavetrgovine ženama“,“Rodni stereotipi i predstavnjalje žena u medijima“,“Žene i porodica“rodna perspektiva,socijalna zaštita žena -postojeće politike i dalja perspektiva.

 

Konferenciji Žene lideri i održviv razvoj-istinski ravnopravne  prisustvovali su i predstavnici opštine Grocka,  član saveta za borbu protiv nasilja nad ženama, rukovodilac Nacionalne službe za zapošnjavalje ,odeljenje Grocka Marina Anđelić Teofilović, predsednica saveta za rodnu ravnopravnost opštine Grocka, Gordana Mirković i član tima za borbu protiv nasilja nad ženama  Mira Sarić.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka