Промена презимена после развода брака у року од 60 дана

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев за промену презимена после развода
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству
– Уверење о настањењу (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а) или фотокопија личне карте
– Правоснажна пресуда о разводу
– Доказ о уплаћеној такси која износи 320 динара

Место набавке обрасца: Шалтери
Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, не могу бити старија од 6 месеци и потребно је да буду са констатацијом о престанку брака.

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

Напомена:
Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште лица које мења лично име/презиме

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка