Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti

Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti vrši poslove:
koji se odnose na planiranje, pripremu i izvršenje budžeta opštine, lokalne javne prihode i rashode;
trezor opštine – finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrola rashoda budžeta, upravljanje dugom, budžetsko računovodstvo, izveštavanje i upravljanje finansijskim informacionim sistemom, nadzor nad korišćenjem budžetskih sredstava, finansijsko- računovodstvene poslove direktnih korisnika budžetskih sredstava koji se odnose na učešće u pripremi finansijskih planova i završnih računa budžetskih korisnika, kontrola novčanih dokumanata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovorenih obaveza i namenskog korišćenja sredstava, fakturisanje usluga, blagajničko poslovanje, formiranje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija po korisnicima, usaglašavanje potra- živanja obaveza.

Odeljenje vrši poslove
koji se odnose na priznavanje prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata,
poverene poslove iz ove oblasti i ostvarivanje prava većeg obima od onih utvrđenih zakonom;
poverene poslove iz oblasti privatnog preduzetništva;
poslove u oblasti društvenih delatnosti koji nisu u nadležnosti republike i grada: administrativno-tehnički poslovi u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata, određeni poslovi vezani za razvrstavanje dece ometene u razvoju, poslovi u oblasti obrazovanja – staranje o održavanju (osim kapitalnog) dečjih vrtića i osnovnih škola, poslovi vezani za praćenje upisa u prvi razred osnovne ili specijalne škole, redovno pohađanje nastave u navedenim školama, pokretanje prekršajnog postupka protiv roditelja odnosno staratelja, u skladu sa zakonom, utvrđivanje mera i aktivnosti zaštite i bezbednosti dece za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada, u saradnji sa školama, poslovi koji se odnose na položaj mladih – učešće u sprovođenju strategije i akcionog plana za mlade sa teritorije opštine;
praćenje stanja u oblasti zdravstva;
kulture – podsticanje razvoja kulturno-umetničkog stvaralaštva i amaterizma;
fizičke kulture i socijalne zaštite.

Odeljenje vrši određenje poslove u oblasti poljoprivrede
– sprovođenje mera zaštite korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta;
vodoprivrede;
industrije;
zanatstva;
trgovine;
snabdevanje tržišta;
turizma
i vrši i druge poverene poslove na osnovu zakona i drugih propisa.

 

Rukovodilac odeljenja za finansije, privredu i društvene delatnosti:
Mitrović Dragoslava, dipl.ekonomista

TABELA PRIHODA I RASHODA 01.11 – 30.11.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.10 – 31.10.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.09 – 30.09.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.08 – 31.08.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.07 – 31.07.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.06 – 30.06.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.05 – 31.05.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.04 – 30.04.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.03 – 31.03.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.02 – 28.02.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.01 – 31.01.2023.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.12 – 31.12.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.11 – 30.11.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.10 – 31.10.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.09 – 30.09.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.08 – 31.08.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.07 – 31.07.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.06 – 30.06.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.05 – 31.05.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.04 – 30.04.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.03 – 31.03.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.02 – 28.02.2022.
TABELA PRIHODA I RASHODA 01.01 – 31.01.2022.

TABELA PRIHODA I RASHODA 01.01 – 31.12.2021.

Građanski vodič kroz budžet za 2023. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2022. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2021. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2020. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2019. godinu
Građanski vodič kroz budžet za 2018. godinu

PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA 2024
PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA ZA 2023
Plan postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u postupak primene i donošenja budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu

 

 

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka