Начелник управе ГО Гроцка

БОРИС ПРИБИЧЕВИЋ

Рођен 13.02.1960.године, у Двору на Уни, Република Хрватска, завршио Правни факултет у Бањалуци, 1986.године, и стекао звање дипломираног правника.
Од 1986.године до 1995.године, радио у Скупштини општине Двор, на пословима имовинско-правног референта, а од 1993. именован за начелника Комитета за привреду СО Двор.
Од 1995.године до 2005.године, радио у Холдингу „Атекс“ Београд, на пословима правника предузећа.
Од 2005.године, засновао радни однос у СО Гроцка, најпре на пословима начелника Управе, које послове је обављао краће време, а  након тога радио на пословима правника у Одељењу за инспекцијске послове.
2007 године поставњен за начелника Управе Градске општине Гроцка.
Од 2009 године постављен за заменика начелника управе до 2012.
Од 2012 до 2014 године начелник Управе, а од 2014 до 2019 заменик начелника Управе ГО Гроцка.
2019 године постављен за вршиоца дужности начелника Управе.
Члан СНС од њеног оснивања.
Ожењен, отац двоје пунолетне деце.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка