Дражањ

МЗ ДРАЖАЊ

 

Ул. Народног фронта 2

011-8541-014

Пружање информација грађана

радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

 

 Привремени савет МЗ Дражањ
 

Миодраг Петровић,председник

Драги Петровић,члан

Дејан Шајковић,члан

Добрица Гајичић.члан

Маја Бабић,члан

Миодраг Радојевић,члан

Никола Стевановић,члан

© 2020 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка