Болеч

МЗ БОЛЕЧ

Ул. 7.Јула 1
011-8063-131
Пружање информација грађанима
радно време: понедељак-петак од 7,30 до 15,30

Привремени савет МЗ Болеч

Петар Новаковић,председник
Слободан Ковачевић, члан
Вера Првуловић, члан
Драган Грочић, члан
Милош Толимар, члан
Зоран Његић, члан
Тома Живанчевић, члан
Зоран Живковић, члан
Дејан Марковић, члан
Марина Стојановић, члан

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка