Локална самоуправа

Правилник о безбедности ИКТ система

 

Лице за заштиту података о личности

Милош Николић
дипл. инжењер информационих технологија, система и мреже

емаил: milos.nikolic@grocka.org.rs

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка