KREIRAJ RAZGLEDNICU – GROCKA KRAJ DUNAVA“ Likovni konkurs za decu i mlade Gradske opštine Grocka 7. februar – 10. mart 2023. godine

0

Centar za kulturu Grocka – ustanova kulture Gradske opštine Grocka raspisuje Likovni konkurs namenjen deci i mladima sa teritorije opštine Grocka.

Likovni poziv „KREIRAJ RAZGLEDNICU – GROCKA KRAJ DUNAVA“ namenjen je predškolcima, đacima osnovnih i srednje škole.

Centar za kulturu Grocka – ustanova kulture Gradske opštine Grocka raspisuje Likovni konkurs namenjen deci i mladima sa teritorije opštine Grocka.

Likovni poziv „KREIRAJ RAZGLEDNICU – GROCKA KRAJ DUNAVA“ namenjen je predškolcima, đacima osnovnih i srednje škole.

Konkurs je otvoren od 7. februara do 10. marta 2023. godine.

Izložba odabranih dečjih radova biće predstavljena 5. aprila na grupnoj izložbi u Rančićevoj kući.

Pred učesnicima je zadatak da likovnim putem, u formi razglednice koju bi nekome uputili, likovno osmisle i predstave osobenosti svog kraja (arheološka nalazišta, vinčansku kulturu, manastire i crkve, reku Dunav, ade, voćnjake, vinograde, Kasno rimsku grobnicu u Brestoviku, narodno neimarstvo…). Konkurs promoviše vrednosti lokalne sredine, a cilj konkursa je podsticanje dece i mladih da upoznaju i istražuju svoje okruženje i na kreativan način prikažu sopstveno viđenje prirodnih lepota i kulturno-turističkih vrednosti kraja u kome žive.

Propozicije likovnog konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju deca i mladi uzrasta od 6 do 18 godina. Na konkursu

mogu učestvovati predškolske ustanove, osnovne i srednja škola, pojedinci i dečji

likovni ateljei.

Kategorije:

• predškolci

• 1-4 razred

• 5-8 razred

• srednjoškolci

• kategorija ateljea/likovnih radionica

Dimenzije radova:

-ne manji od A5 formata (21h14,8cm)

-ne veći od A3 formata (29,7h42cm)

Dimenzije radova između A5 i A3 formata su dozvoljene.

Dozvoljeni su radovi na papiru rađeni različitim slikarskim, crtačkim i grafičkim

tehnikama. Radovi moraju biti originalni, samostalno rađeni bez intervencije odraslih. Pomoć odraslih osoba i starijih se ogleda u upućivanju na kulturne vrednosti

i znamenitosti iz okruženja. Radovi ne smeju biti opremljeni, uramljeni. Neće se primati trodimenzionalni radovi (skulpture, mozaik, keramika i sl.), kao i radovi koji

sadrže organske materije ili su oštećeni. Radovi koji su sa nepotpunim i nečitkim podacima žiri neće razmatrati.

Na poleđini svakog rada moraju biti čitko napisani ili odštampani sledeći

podaci:

• Ime i prezime autora

• Naziv rada

• Naznaka razreda i odeljenja, odnosno vrtićke grupe

• Ime i prezime nastavnika/vaspitača

• Kontakt telefon nastavnika/vaspitača

• Naziv škole i naselja

Učesnici predaju po jedan rad.

Pristigle radove pregleda, odabira i nagrađuje stručni žiri u svakoj od navedenih

kategorija.

ROK ZA SLANjE RADOVA: 10. mart 2023. godine.

Radovi se šalju/dostavljaju sa naznakom likovnog konkursa na adresu:

Centar za kulturu Grocka

Majevička 9

11306 Grocka

tel.: 011 850 2321

Za više informacija: Centar za kulturu Grocka, 011 850 2321

DECO, SREĆAN RAD!

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka