Остало

ОБРАЗОВАЊЕ И НАУКА:
Универзитет у Београду – www.bg.ac.yu
Универзитет уметности – www.arts.bg.ac.yu
Српска академија наука и уметности – www.sanu.ac.yu
Водич кроз Универзитет у Београду – www.studybelgrade.com

ЗДРАВСТВО:
Клинички центар Србије – www.klinicki-centar.co.yu
Војно-медицинска академија – www.vma.mod.gov.yu
Институт за јавно здравље Србије – www.batut.org.yu

МЕЂУНАРОДНИ ЛИНКОВИ:
Европска унија – www.europa.eu
Делегација Европске комисије у Србији – www.delscg.cec.eu.int
Уједињене нације у Србији – www.un.org.yu
Програм Уједињених нација за развој – www.undp.org.yu
Канцеларија Светске банке у Србији – www.worldbank.org.yu

ОСТАЛО:
Интерактивне мапе градова – www.planplus.co.yu
Стална конференција градова и општина – www.skgо.org.yu
Погодак – www.pogodak.co.yu
Интернет Крстарица – www.krstarica.com

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка