KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 4. stav 1. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka ( „Službeni list grada Beograda “ ,br.42/08, 80/14 i 93/19) za UTORAK 11. avgust 2020. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

KONSTITUTIVNU SEDNICU SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

DNEVNI RED

1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE

2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA

3. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

4. PREDLOG REŠENjA O UTVRĐIVANjU PRESTANKA FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

5. PREDLOG REŠENjA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA
(predlog kandidata neposredno na sednici)

6. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA (predlog kandidata neposredno na sednici)

7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

8. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA (predlog kandidata neposredno na sednici)

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Broj: 06- 18 od 06. jula 2020. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Stefan Dilberović s.r

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka