Konkurs za dodelu pomoći – Rešavanje stambenih potreba izbeglica

0

                  Na osnovu člana 15. stav 6. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 112-7 od 13.01.2017. godine,a u vezi sa Ugovorom o grantu – Regionalni stambeni program – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat2– građevinski materijal, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o.(prethodni naziv:„JUP Istraživanje i razvoj“ d.o.o.) i gradske opštine Grocka , Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih 14 paketa građevinskog materijala

                                                                                          OBAVEŠTAVA

                  Izbeglice koje su konkurisale na javni poziv objavljen 17.01.2017. godine, za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom  14 paketa građevinskog materijala, u okviru Regionalnog stambenog programa Potprojekta br. 2-– građevinski materijal, da će Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova biti objavljena, dana. 23.04.2019.godine, na oglasnoj tabli gradske opštine Grocka i na internet prezentaciji Opštine Grocka www.grocka.rs.  i Komesarijata za izbeglice i migracije www.kirs.gov.rs.

 

23.04.2019.

Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova, možete preuzeti ovde: Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica

 

06.05.2019.

Konačna lista reda prvenstva – dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka