GODIŠNjI PLAN ZA RASPISIVANjE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA U 2023.

0

Predsednik gradske opštine Grocka, na osnovu člana 57. tačka 10. Statuta gradske
opštine Grocka („Sl.list grada Beograda“ br. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 i 68/20), u
skladu sa članom 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela
sredstava za finansiranje programa od javnor interesa koja realizuju udruženja („Službeni
glasnik RS“, br. 16/2018) i Odluke o budžetu gradske opštine Grocka za 2023. godinu
("Službeni list grada Beograda" broj: 120/2022), donosi
GODIŠNjI PLAN ZA RASPISIVANjE JAVNOG KONKURSA ZA FINANSIRANjE I
SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA U 2023.

GODINI

1. Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Grocka za
2023. godinu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja
građana koji su od interesa za lokalnu zajednicu.
2. Cilj finansiranja je poboljšanje i unapređenja života građana.
3. Sredstva su namenjena za programe i projekte za oblasti:
– kulture i društvene brige o deci i omladini
– razvoj lokalne zajednice-promocija potencijala opštine kroz nauku,
kulturu,
informisanje, zaštitu životne sredine
– afirmacija načela rodne ravnopravnosti
– zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
– aktivnosti penzionerskih organizacija i pomoć starima
– zaštite interno raseljenih lica i izbeglica
– boračko invalidska zaštita i zaštita lica sa posebnim potrebama
– razvoj amaterskog sporta i drugih oblasti kojima udruženje isključivo i
neposredno sledi interese građana .
4. Ukupan iznos sredstava planiran za sufinansiranje programa/projekata udruženja
građana iz budžeta gradske opštine Grocka u 2023. godini iznosi 3.000.000,00 dinara.
5. Okvirni datum za raspisivanje konkursa je jun mesec 2023.godine

PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka