GO Grocka finansira program zaštite od grada

0

Na osnovu člana 13. Odluke o načinu  finansiranja programa i projekata udruženja iz  budžeta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), zapisnika i predloga Komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Grocka za 2016.godinu, predsednik gradske opštine Grocka donosi:

 

                                                                                      O D L U K U

 

ODOBRAVA SE finansiranje i sufinansiranje programa i projekta iz budžeta gradske opštine Grocka za 2016. godinu,  i to:

         Udruženju  Gradonosna odbrana iz Grocka –  za program zaštite od grada  iznos od    1.120.000,00 dinara.

        O realizaciji ove Odluke staraće se Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti Uprave GO Grocka.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom o načinu  finansiranja programa i projekata udruženja iz  budžeta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), uređeni su kriterijumi, uslovi, obim, način i postupak finansiranja i sufinansiranja udruženja, kao i druga pitanja od značaja za finansiranje.

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekta  udruženja na teritoriji Gradske opštine Grocka je razmotrila prispeli program Udruženja Gradonosna odbrana iz Grocke od 20.06.2016.g. i prema kriterijumima za ocenjivanje programa i projekata utvrđenih u članu 10. Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka, utvrdila  da pripada prioritetnoj oblasti, da se realizuje na teritoriji gradske opštine Grocka da ima cilj, aktivnosti i efekte značajne za poljoprivredu ovog kraja, odnosno da se njim realizuje opšti interes  iz člana 4. Odluke, zaštita i unapređenja životne sredine, podsticaja i razvoja poljoprivredne delatnosti, razvoja lokalne zajednice i civilnog društva, te predložila predsedniku GO Grocka da opredeli sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekta, a u skladu sa Odlukom o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu („Sl. list grada Beograda, br. 104/14, 40/15 i 66/15 ).

Na osnovu navedenog, primenom člana 19. Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja  iz budžeta Gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Protiv ove Odluke, prigovor se podnosi  Veću Gradske opštine Grocka  u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

 

                                                                        PREDSEDNIK GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka