Промена личних података у радној књижици

Одељење: Одељење за општу управу и имовинско правне послове

Потребна документација:
– Радна књижица
– Лична карта или извод из матичне књиге рођених или венчаних

Место предаје документације: шалтер 3

Место решавања предмета: шалтер 3

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Обавезно лично присуство

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка