Накнадни упис стручне спреме у радну књижицу

Накнадни упис стручне спреме у радну књижицу
Одељење: Одељење за општу управу и имовинско правне послове

Потребна документација:
– Радна књижица
– Оригинал на увид
– Лична карта на увид

Напомена везана за документацију:
У радну књижицу се искључиво уписују подаци о стручној спреми на основу исправа издатих од образовних инстутуција које имају дозволу за рад Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома.

Место предаје документације: шалтер 3

Место решавања предмета: шалтер 3

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Обавезно је лично присуство.

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка