DRUGA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda “ br.42/08 ,80/14 i 93/19) za , PETAK, 18 septembra 2020. godine sa početkom u 10,00 časova sazivam

DRUGU SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA PRVE SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA i sledeći

DNEVNI RED

1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2020. GODINE
2. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GO GROCKA
3. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA SA OGLASOM O JAVNOM KONKURSU
4. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
5. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA VOĐENjE POSTUPKA I DONOŠENjE REŠENjA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANjE ZEMLjIŠTA ZA TERITORIJU GRADSKE OPŠTINE GROCKA
6. RAZNO

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Broj: 06- 26 od 15. septembra 2020. godine

PREDSEDNICA SKUPŠTINE
Dušica Memarović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka