DNEVNI RED 12. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda “ br.42/08, 80/14 i 93/19) za  PONEDELjAK, 9. MAJA 2022. godine sa početkom u 10,00  časova sazivam

 

                                                                                                                                             12. SEDNICU SKUPŠTINE

      GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 11. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

 

i sledeći

 

D N E V N I   R E D

 

 

 

  1. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU SAVETA ZA ZDRAVLjE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU SAVETA ZA PRAĆENjE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA FUNKCIONERA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG ZAKLjUČKA KOJIM SE USVAJA GODIŠNjI IZVEŠTAJ O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA PERIOD 01.01.2021 DO 31.12.2021. GODINE

 

  1. PREDLOG ODLUKE KOJOM SE USVAJA PLAN RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2022. GODINU

 

  1. RAZNO

 

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka