Ажурирање података о додели бесплатне помоћи за оштећене објекте у поплави од 29. јуна 2018. године

0

До 31.јануара 2019.године.  ГО Гроцка у поступцима утврђивања права на доделу бесповратне државне помоћи донело је 198 решења.
У 138 предмета решења су правоснажна, прослеђена Канцеларији за јавна улагања Владе Републике Србије и према подацима Канцеларије закључно са 31.01.2019.г исплаћена је помоћ по основу 136 решења.
У ожалбеном поступку пред Републичком комисијом за утврђивање штете од елементарних непогода налази се 25 предмета.

Share.

Leave A Reply

© 2017 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка