Гроцка на Дунаву

Гроцка на Дунаву

Grocka na Dunavu

Грочански гласник (онлине)
0

Подела минералног ђубрива КАН

На основу закључка Владе РС 05 Број:339-9645/2018 од 11.10.2018 регистровани пољопривредни произвођачи на позив ГО Гроцка а према препорукама Министарства…

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка