28. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08, 80/14 i 93/19) za PETAK , 29. maja 2020. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

28. SEDNICU SKUPŠTINE

 GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 27. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

i sledeći

                                                                      D N E V N I   R E D

 

1. PREDLOG ODLUKE O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

2. PREDLOG ODLUKE KOJOM SE POTVRĐUJE ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDžETA GRADSKE OPŠTINE GROCKA za 2020. godinu

3. PREDLOG ODLUKE KOJOM SE POTVRĐUJE REŠENjE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM POKAZATELjIMA JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA  ,KAO I NA DRUGU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ  BUDžETA GO GROCKA OD 01.01.2020.GODINE DO 31.12.2020. GODINE JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA 

4. PREDLOG ODLUKE KOJIM SE POTVRĐUJE REŠENjE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANjA I FINANSIJSKOG PLANA CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2020. GODINU

5. PREDLOG ODLUKE KOJIM SE POTVRĐUJE REŠENjE KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA PRVU IZMENU GODIŠNjEG PROGRAMA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU

6. PREDLOG REŠENjA KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA DRUGU IZMENU GODIŠNjEG PROGRAMA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE GROCKA ZA 2020. GODINU

7. RAZNO

            SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

          Broj: 06– 15  od  26. maja 2020. godine

 

 

                                                                                                                        PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                     GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                                                                                  Stefan  Dilberović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka