24. SEDNICA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08 i 80/14) za  PETAK, 18. oktobra 2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

         24. SEDNICU SKUPŠTINE

GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 23. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

i sledeći

 

                                                     D N E V N I   R E D

 

 

  1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PRAVOBRANIOCA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

 

  1. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

 

  1. PREDLOG ODLUKE O PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. PREDLOG ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANjU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

  1. RAZNO

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Broj: 06-  24  od  15. oktobra  2019. godine

 

 

                  PREDSEDNIK  SKUPŠTINE

     GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                              

              Stefan  Dilberović

 

 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka