22. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

0

              На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“, бр.42/08 и 80/14) за  ПЕТАК, 05. јула 2019. године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

 

              22. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

За ову седницу предлажем :

 

 

    – УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ   ОПШТИНЕ  ГРОЦКА

 

 и следећи

 

 

                                                     Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

 

  1. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА  КОЈИМ СЕ ДАЈЕ МИШЉЕЊЕ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

 

  1. РАЗНО

 

 

 

 

   СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

 

   Број: 06-  16 од  03.  јула  2019.

   ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ

     ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

                                                                              

              Стефан  Дилберовић с.р.

 

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка