22. SEDNICA SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

              Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list grada Beograda“, br.42/08 i 80/14) za  PETAK, 05. jula 2019. godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

 

              22. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

Za ovu sednicu predlažem :

 

 

    – USVAJANjE ZAPISNIKA SA 21. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE   OPŠTINE  GROCKA

 

 i sledeći

 

 

                                                     D N E V N I   R E D

 

 

 

  1. PREDLOG ZAKLjUČKA  KOJIM SE DAJE MIŠLjENjE NA NACRT ODLUKE O PROMENI STATUTA GRADA BEOGRADA

 

  1. RAZNO

 

 

 

 

   SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 

   Broj: 06-  16 od  03.  jula  2019.

   PREDSEDNIK  SKUPŠTINE

     GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                              

              Stefan  Dilberović s.r.

 

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka