21. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka („Službeni list
grada Beograda“ br. 42/08, 80/14 i 93/19) za UTORAK, 31. oktobar 2023. godine sa početkom u
10,00 časova sazivam

21. SEDNICU SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA 20. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE
GROCKA
i sledeći

D N E V N I R E D

1. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA
GRADSKE OPŠTINE GROCKA U PERIODU OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA
2023. GODINE
2. PREDLOG IZMENE I DOPUNE PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO
OBJEKATA SISTEMA VODOSNADBEVANjA SA REGIONALNOG VODOVODA
MAKIŠ-MLADENOVAC ZA NASELjA: VRČIN, GROCKA, BEGALjICA, MALA
IVANČA, DRAŽANj, UMČARI, PUDARCI, KAMENDOL I BRESTOVIK, GRADSKA
OPŠTINA GROVKA – I FAZA
3. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE
OPŠTINE GROCKA U STALNOM SASTAVU
4. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA
TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE GROCKA
5. PREDLOG ODLUKE O PODIZANjU I ODRŽAVANjU SPOMENIKA, SPOMEN
PLOČA I SKLUPTURALNIH DELA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE
GROCKA
6. RAZNO

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2024 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka